• Invisible Intellectual Property

  • Tiếng Việt
  • English
 • Slider 02 Slider 01

  Về chúng tôi

  Được thành lập vào năm 2018, Invisip chuyên cung cấp các dịch vụ Điều tra và Xử lý vi phạm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

  Với các kỹ thuật chuyên nghiệp, chúng tôi trở nên “vô hình” khi bảo vệ các quyền SHTT và bất ngờ xử lý đối tượng vi phạm.

  Dịch vụ chính

  Điều tra

  Gửi cảnh cáo

  Đàm phán

  Xử lý vi phạm

  © Since 2018 Invisip. All Rights Reserved.