• Invisible Intellectual Property

  • Tiếng Việt
  • English
 • Giới thiệu

  Được thành lập vào năm 2018, Invisip chuyên cung cấp các dịch vụ Điều tra và Xử lý vi phạm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

  Với các kỹ thuật chuyên nghiệp, chúng tôi trở nên “vô hình” khi bảo vệ các quyền SHTT và bất ngờ xử lý đối tượng vi phạm.

  © Since 2018 Invisip. All Rights Reserved.